آنالیز تخصصی فایل ها

اگر فایلی ناشناس، مشکوک یا ویروسی و یا اگر به هر دلیل دیگر نیاز به بررسی تخصصی یک فایل دارید، فایل را برای من ارسال کرده و توضیح دهید اطلاعات مورد نظراتان چیست.

چگونه فایل ها را ارسال کنید؟

شما می توانید فایل ها را از طریق مرکز پشتیبانی برای من ارسال کنید، برای این کار به Support Center مراجعه کنید، یک تیکت جدید باز کرده و فایل های مورد نظر را ضمیمه آن کنید.
سپس شما از طریق ایمیل لینک پیگیری را دریافت خواهید کرد.