پرداخت ریالی

برای پرداخت های ریالی خود می توانید هزینه ها را به صورت آنلاین، کارت به کارت و یا واریز به حساب انجام دهید:


پرداخت موبایلی (USSD):

با شماره‌گیری کد زیر و وارد کردن مبلغ مورد نظر پرداخت خود را انجام دهید.

‎*788*97*8545#


شماره حساب ها

بانکشماره حسابشماره کارتشبا
ملت41672497066104-3379-1085-3371IR710120010000004167249706
پارسیان820-00444692-0026221-0611-0390-2385IR590540103082000444692002
ملی03378464360036037-9972-3256-0020IR950170000000337846436003

پرداخت آنلاین:

[cupri]