فرم پرداخت ارزی

در صورتی که تمایل به پرداخت هزینه ها به صورت ارزی و از خارج کشور دارید فرم زیر را تکمیل کرده و من پس از دریافت اطلاعات مناسب ترین روش پرداخت را با توجه به ارز شما و موقعیت شما برای شما ارسال خواهم کرد.

(الزامی)

(الزامی)

(الزامی)

(الزامی)

(الزامی)

(الزامی)

(الزامی)