رزومه

شما می توانید رزومه کامل من را از اینجا دانلود کنید:

OmidFarhang.pdf