برای پرداخت های ریالی خود می توانید هزینه ها را به صورت آنلاین، کارت به کارت و یا واریز به حساب انجام دهید:

پرداخت آنلاین:


پرداخت موبایلی (USSD):

با شماره‌گیری کد زیر و وارد کردن مبلغ مورد نظر پرداخت خود را انجام دهید.

‎*788*97*8545#


شماره حساب ها

بانکشماره حسابشماره کارتشبا
ملی03378464360036037-9972-3256-0020IR950170000000337846436003
ملت41672497066104-3379-1085-3371IR710120010000004167249706
صادرات03339888720096037-6975-1585-1662IR660190000000333988872009
پارسیان820-00444692-0026221-0611-0390-2385IR590540103082000444692002
رفاه2723740645894-6311-1647-0865IR290130100000000272374064