سلام، من امید فرهنگ هستم

من یک برنامه نویس سنیور و همچنین یک مدیر شبکه هستم که به صورت آزاد کار میکنم و دنبال سیستم‌های لینوکسی میگردم